Progressiva kontaktlinser

En seglivad myt är att de progressiva (multifokala) glasögonen inte har någon motsvarighet bland kontaktlinserna. Sanningen är att det finns progressiva (multifokala) kontaktlinser, det vill säga kontaktlinser med skärpa för både avstånd och nära håll. De fungerar dock inte riktigt på samma vis som progressiv glasögon.

progressivaNär man använder progressiva glasögon väljer man att titta genom en viss del av glaset beroende på om man vill se något på nära håll eller något som befinner sig längre bort. Vanligen är det nederdelen av glaset som har skärpa för att se saker på nära håll. Det tar lite tid att vänja sig vid hur man ska röra ögonen, men för de flesta går det snart automatiskt utan att man behöver anstränga sig särskilt mycket.

Kontaktlinser sitter fast på ögongloben och följer med ögats rörelser, så där behöver man en annorlunda lösning. Den vanligaste typen av progressiv kontaktlins har sin optik indelad i cirklar på linsytan. Varannan cirkel är för att se på nära håll och varannan cirkel är för att se på långt håll. Den mest centrala punkten av linsen brukar vara anpassad för läsning och liknande. Tanken är att man tänder läslampan för att läsa och att ljuset får pupillen att dra ihop sig, så att man tittar ut genom den centrala delen av linsen. I mörkare förhållanden ökar pupillen i storlek och man använder en större del av linsen att se ut genom.

Det finns progressiva kontaktlinser som är gjorda tvärt om, så att den del av linsen som passar för att se på avstånd befinner sig i centrum. Vilken lösning som är bäst för ett par progressiva kontaktlinser beror på flera faktorer, bland annat användarens pupillstorlek och användarens arbetsuppgifter med mera.

För många fungerar progressiva kontaktlinser bra, men det finns också personer som aldrig når upp till samma bildkvalité med progressiv kontaktlinser som de får med progressiva glasögon.

Varför har jag inte hört talas om progressiva kontaktlinser tidigare?

multifocalProgressiva kontaktlinser har funnits ganska länge, men fram tills nyligen fanns de inte i särskilt många former och det var svårt att hitta en form som passade användaren. Detta gjorde att många potentiella användare hellre höll sig till progressiva glasögon. Med hjälp av nya teknologiska lösningar har kontaktlinstillverkare nu lyckats ta fram ett mycket större sortiment av former för de progressiva kontaktlinserna och detta har lett till att det har blivit enklare att hitta passande kontaktlinser för den som behöver den här typen av synkorrigerande hjälpmedel.

När man provar ut progressiva kontaktlinser är det viktigt att ta hänsyn till storleken på ögats pupill i utvidgat respektive sammandraget läge.

Varför använda progressiva kontaktlinser eller glasögon?

Progressiva glasögon och kontaktlinser är särskilt populära bland äldre personer eftersom vår förmåga att anpassa ögat brukar försämras med åldern, särskilt efter 40 års ålder. Det beror på att kristallinsen – som ansvarar för ögats förmåga att fokusera – blir stelare och förlorar en del av sin elasticitet.

Ju stelare kristallinsen blir desto svårare blir det för ögat att anpassa sig för att se saker på olika avstånd. Om detta inträffar hos en person som fram tills nu inte hade något synfel innebär det att personen bara får svårt att se bra på nära håll – han eller hon kan fortfarande se saker bra när de befinner sig längre bort. Om kristallinsen blir stel hos en person som redan är närsynt blir situationen däremot mer prekär, för nu får personen svårt att se bra på nära håll samtidigt som närsyntheten finns kvar och gör det svårt att se bra på långt håll. Det är i en sådan situation som ett par progressiva kontaktlinser eller progressiva glasögon kan bli räddningen.

Vad är presbyopi?

Presbyopi är det vetenskapliga namnet på det synproblem som orsakas av att kristallinsen blivit så stel att ögat fått svårt att fokusera. En person med presbyopi har svårt att se bra på långt håll. På svenska kallas det ålderssynthet eftersom kristallinsen blir stelare och stelare ju äldre vi blir.