Ögondroppar

Ögondroppar kan användas av många olika anledningar. Det finns många mediciner som ska tas i form av ögondroppar och det finns också ögondroppar som används för att motverka torra ögon.

manadslinsInnan man köper ögondroppar är det viktigt att kontrollera om de är kompatibla med de kontaktlinser man använder. Det finns kontaktlinser som kan skadas av vissa sorters ögondroppar. Detta gäller både receptbelagda och receptfria ögondroppar. Det finns till exempel vissa konserveringsmedel som kan missfärga mjuka kontaktlinser. En mycket stor andel av alla kontaktlinser som används i Sverige är just mjuka kontaktlinser, tillverkade av hydrogel eller silikonhydrogel, så det här är en viktig punkt att känna till.

Om du genomför en medicinsk behandling, fråga din läkare eller optiker om det är tillrådligt att över huvud taget använda kontaktlinser under behandlingen. Även om dina kontaktlinser tål behandlingen kan det hända att det medicinska tillståndet innebär att det är bättre att avstå från kontaktlinser.

En annan sak som är bra att tänka på är att ögondroppar ofta har kort hållbarhetstid. Ögondroppar med konserveringsmedel i brukar hålla i ungefär en månad, medan ögondroppar utan konserveringsmedel i helst ska användas inom en vecka. Det är också viktigt att förvara ögondropparna i rätt temperatur, annars kan de åldras fortare än normalt.

Att använda ögondroppar

Det är viktigt att följa tillverkarens rekommendationer för ögondropparnas användning och förvaring, såvida inte din läkare eller optiker har instruerat dig om att av någon anledning avvika från tillverkarens instruktioner.droppar

 1. Vissa ögondroppar ska förvaras i kylskåp. Om du tycker att det är obehagligt med kylskåpskalla ögondroppar i ögat, ta fram flaskan en stund innan det är dags att använda ögondropparna.
 2. Om du har ögondroppar som inte är kompatibla med dina kontaktlinser, rengör händerna och ta ut kontaktlinserna innan du applicerar ögondropparna. (Vänta sedan minst 30 minuter innan du sätter in kontaktlinserna igen efter att du droppat i ögonen. För vissa ögondroppar kan man dock sätta i kontaktlinserna tidigare än så, information hittar du på bipacksedeln.)
 3. Rengör händerna och öppna korken på ögondroppsflaskan.
 4. Luta huvudet något bakåt.
 5. Rikta blicken uppåt och dra ned det undre ögonlocket.
 6. Placera flaskans pip i luften över ögat; nära ögat men inte så nära att pipen nuddar vid ögat eller ögonfransarna. (All direktkontakt innebär risk för att patogener överförs till ögondroppflaskan.)
 7. Droppa en eller flera droppar ned i ögat. De ska helst landa innanför det nedre ögonlocket. För mer instruktioner om hur dropparna ska tryckas ut och appliceras, konsultera bipacksedeln.
 8. Släpp det undre ögonlocket och blinka några gånger för att sprida ut ögondropparna över ögat.

Om du har svårt att träffa ögat

Om du har svårt att träffa ögat kan du använda ett så kallat droppstöd. Det fungerar ungefär som en tratt och gör det enklare att applicera ögondroppar i ögat. Mer information får du på apoteket.

Var proaktiv mot torra ögon

ogondroppar i flaskaOm man har problem med torra ögon är det bra att vara proaktiv och applicera ögondroppar redan innan man känner att man behöver dem. Detta är särskilt viktigt om man använder kontaktlinser eftersom kontaktlinser är utformade för att fungera i en miljö där de ständigt har kontakt med mycket tårvätska. Tillräckligt med tårvätska är också viktigt för att området under kontaktlinsen ska få tillräckligt med syre från luften, särskilt om man använder kontaktlinser som inte är dygnetrunt-linser.

Två tips för att vara proaktiv:

 • Ha ett schema då du applicerar ögondroppar oavsett om du tycker att det behövs eller ej. Det är enklare att hålla sina ögon i bra skick kontinuerligt om man helt enkelt bestämmer sig för att applicera ögondroppar mot torra ögon vid vissa klockslag istället för att vänta på att ögonen börjar kännas torra.
 • Identifiera situationer då du är extra trolig att drabbas av torra ögon och se till att ge extra ögondroppar då, utöver det vanliga schemat. Det kan till exempel hända att du märker att ett visst mötesrum på jobbet har väldigt torr luft eller att du lätt drabbas av torra och irriterade ögon när du kör bil.
 • Du kan behöva anpassa dig efter de olika årstiderna. Vintertid tenderar vi i Sverige att ha ett väldigt torrt inomhusklimat och det går åt extra mycket ögondroppar. Extra ögondroppar kan också behövas om man ska besöka torra klimat, till exempel ökenklimat i andra delar av världen.